Folkeliv i byen og publikum på Halvdan Sivertsens konsert