Onsdag under HV øvelsen ble det utført et simulert terrorangrep på helgelandsbasen der HV soldater stod for vaktholdet.