Over 100 vil ta lærerutdanning på Nesna

Nord universitet Nesna har god søkning på grunnskolelærerutdanningene.

Nord universitet Nesna har god søkning på grunnskolelærerutdanningene. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Grunnskolelærerutdanningene ved studiested Nesna har større antall førstevalgssøkere enn Bodø.

DEL

Torsdag klokka 11 ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort, og for Nord universitet som helhet er det ei økning i antall førsteprioritetssøkere på hele 14,7 prosent, som er den største blant universitetene i landet.

Grunnskolelærerutdanning

For studiested Nesna ser de foreløpige tallene oppløftende ut. Faktisk er antallet søkere på de to grunnskolelærerutdanningene (GLU 1.-7, trinn og 5.-10. trinn), med Nesna som førstevalg, større enn antallet søkere som har Bodø som førstevalg på de samme studiene.

For GLU 1-7 har 56 søkere Nesna som førstevalg (av totalt 161 som har Nesna som ett av sine valg), mot 50 (av 339) søkere som har Bodø som førstevalg. For Levanger er tallene lavere, kun 37 av 294 søkere har Levanger som førstevalg. I Bodø og Levanger er det lyst ut 60 studieplasser på GLU 1-7, hvilket betyr at disse neppe blir fylt. For Nesna, derimot, er det bare lyst ut 40, som betyr at det kan bli kamp om plassene her, så fremt søkerne er kvalifisert og står ved valgene sine.

For GLU 5-10 har 52 søkere Nesna som førstevalg (av 170), og samme antall har Bodø som førstevalg (av 349). 56 (av 335) har Levanger som førstevalg her. Også her er det lyst ut flere studieplasser i Bodø og Levanger enn på Nesna, 50 på de to førstnevnte og 30 på Nesna.

Stabilt

På landsbasis går søkningen til grunnskolelærerutdanningene noe ned, mens bildet ved Nord universitet viser totalt en stabil søkning fra 2016 til 2017, melder universitetet i ei pressemelding. Der kommenterer rektor Bjørn Olsen:

– Alt i alt er jeg godt fornøyd med søkertallene til lærerutdanningene, det første året hvor vi kun rekrutterer til den femårige masterutdanningen. Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover.

Det har vært mye fokus på rekruttering til lærerutdanningene særlig i Nord-Norge i år, og det kan se ut til å ha hatt en viss effekt. Tallene viser økning i søkertallene til lærerutdanningene i alle de tre nordnorske fylkene. I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent.

Barnehagelærer

Når det gjelder barnehagelærerutdanning, har 35 (av 116) søkt Nesna (kun samlingsbasert) som førstevalg, som er samme antall som utlyste studieplasser her. 26 har Bodø campusbasert og 45 Bodø samlingsbasert som førstevalg (30 studieplasser på hver). I Levanger er det kun 26 førsteprioritetssøkere på campusbasert og 37 på samlingsbasert barnehagelærerutdanning, som er langt unna å fylle opp de totalt 95 studieplassene her.

Sykepleierutdanning

Nord universitet har sterk søkning til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi, i snitt omtrent fire søkere per plass på sykepleierutdanningene.

Universitet lyste ikke ut sykepleierutdanning i Sandnessjøen i år heller, men på Mo. Der er det 96 førstevalgssøknader på heltidsutdanninga, som er lyst ut med 40 studieplasser. Totalt har 794 sykepleiersøkere Mo i Rana heltid som ett av sine valg. 92 har sykepleierutdanning deltid i Mo i Rana som førstevalg, og her er det lyst ut 30 studieplasser.

Campus Bodø har 286 førstevalgssøknader på sykepleierutdanninga heltid (100 planlagte studieplasser), og 159 på deltid (30 studieplasser). Hele 1.720 søkere har heltids sykepleierutdanning i Bodø som ett av sine valg.

Sykepleierutdanninga i Levanger har 339 førstevalgssøknader (131 studieplasser), mens utdanninga i Namsos har 127 på førstevalg (90 studieplasser).

Nord universitet lyste også ut sykepleierutdanning på deltid i Vesterålen. Her er det 140 førstevalgssøkere som kjemper om de 30 planlagte studieplassene.

Artikkeltags