– Må heve blikket

Fylkestinget har gitt sin uttalelse om planprogram for nytt Helgelandssykehus 2025.

Fylkestinget har gitt sin uttalelse om planprogram for nytt Helgelandssykehus 2025. Foto:

– Fylket må bidra til at sykehusprosessen på Helgeland kommer inn på rett spor.

DEL

Det sa Rødts Ingeborg Steinholt da fylkestinget i Nordland behandlet uttalelse til planprogram for nytt Helgelandssykehus 2025 onsdag. Flertallet stemte for fylkesrådets forslag (se uttalelsen under). Et mindretall på elleve stemte for et felles forslag fra Frp, Rødt, Venstre og MDG (se under).

I regionsenter

Mens den vedtatte uttalelsen sier at kun regionsentrene bør være aktuelle for lokalisering av sykehus, mente opposisjonen (unntatt Høyre) at den beste helsefaglige strukturen må utredes først, deretter lokalisering.

Mindretallet ønsket også å påpeke at ett stort sykehus bør være hovedmodell, og at andre valgte modeller må komme som en konsekvens av utredningene. I motsetning til flertallet ville de ikke gå inn på behovet for utredninger av samfunnsmessige konsekvenser for regionsentrene, trafikkforhold og infrastruktur.

– Når forslaget fra fylkesrådet i så stor grad tar opp regionutvikling og lokalisering, så hopper man bukk over hensynet til pasientene og at det skal veie tyngst. Det er trist å se hvordan helsefaglige hensyn og pasientsikkerhet får mindre plass og risikerer å tape for distriktspolitiske hensyn, sa Rødts Ingeborg Steinholt, som i likhet med flere uttrykte bekymring for prosessen slik den har utviklet seg.

– Det er viktig at vi kommer tilbake til det som var hovedmålet for sykehusprosessen, som er å finne den helsefaglig beste løsninga for innbyggerne på Helgeland. Tromsø er Nordens Paris, og Helgeland er Nordens Balkan. Flyplassdiskusjonen har ført til fiendskap i regionen i over ti år, og hvis ikke noe drastisk skjer med denne prosessen, så er det bare å lene seg tilbake og se en katastrofe skje i sakte film, sa hun, og fikk støtte fra flere i Frp.

– Det faglige må veie tyngst, så får man ta lokaliseringsdebatten etterpå, sa Dagfinn Olsen (Frp).

Regionpolitikk

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mente at fylkestinget egentlig er ganske enig i denne saken.

– Jeg klarer ikke å se hva som er den store, saklige forskjellen på forslagene. De første punktene i uttalelsen påpeker at hensynet til pasientene må komme først. Det overordnede målet vårt er å bidra til å holde prosessen på sporet. Den er ikke hundre prosent stødig slik den foregår nå. Det ene vi ikke bør bidra til, er at enda flere alternativer må utredes, derfor peker vi på regionsentrene, sa Norvoll, som la til at selv om det står fire byer i uttalelsen, så skjønner vel alle at det er snakk om tre.

– Men dette er også ei viktig regionalpolitisk beslutning som skal tas, og derfor må man også se på konsekvenser for byene, sa han videre, og fikk støtte fra Bjørnar Skjæran (Ap):

– Det må åpenbart være rett at også de regionale konsekvensene utredes. Så får det være opp til beslutningstakerne hvordan disse skal veie opp mot det som er viktigst, som er hensynet til pasientene, sa han.

– Men nettopp fordi det er så mye splid på Helgeland, må fylket heve blikket og ikke grave seg ned i den lokaliseringsdebatten som allerede har startet. De regionalpolitiske konsekvensene må komme senere, mente Steinholt

Artikkeltags