Søvik og Tjøtta reddet

Elever og berørte ved distriktsskolene fulgte debatten nøye fra tilhørerbenken, og er lettet over resultatet. Skoler og barnehager i distriktet skal ikke røres.

Elever og berørte ved distriktsskolene fulgte debatten nøye fra tilhørerbenken, og er lettet over resultatet. Skoler og barnehager i distriktet skal ikke røres. Foto:

I en redningsaksjon anført av Senterpartiet ble skolene og barnehagene i distriktet i Alstahaug vernet for kutt. Samtidig vil partiene bygge ut ungdomsskolen til 5.-7. klasse.

DEL

Det ekstraordinære kommunestyremøtet i Alstahaug i dag, onsdag, hadde ikke konkludert før papiravisa gikk i trykken i ettermiddag.

Nå er imidlertid resultatet klart: Det blir ingen nedleggelser eller flytting av elever på Søvik og Tjøtta. Heller ikke barnehagen på Tjøtta skal røres.

Samtidig er det klart at Arbeiderpartiet har brutt med Senterpartiet og at det ikke lenger er noe formalisert politisk samarbeid mellom de to største partiene i kommunen.

Vedtaket

Forslaget som fikk flertall ble utarbeidet underveis i møtet av Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Rødt, Venstre og Knut Nilsen (uavhengig). Vedtaket lyder slik:

1. Det startes prosjektering av ny stor barnehage i tilknytning til eksisterende barnehage på Sandnes.

Tjøtta barnehage videreføres, administrasjonen pålegges å vurdere alternative måter for å drifte mest mulig økonomisk.

2. Kommunestyret går videre med alternativ B i forhold til ny skolestruktur i sentrum av Alstahaug kommune. Administrasjonen pålegges snarest og i nært samarbeid med formannskap som styringsgruppe å redegjøre nærmere for kostnadene i framlegget, og vurdere om det er mulig å få ned de totale investeringer.

(Alternativ B på skolestruktur innebærer dette: 5-10 skole på Stamnes i tilknytning til dagens ungdomsskole i Sandnessjøen, 1.-4. klassingene på Ura og Sandnes samles i Bjarnetjønna skole: Totalpris beregnet til 283 millioner kroner, inkludert infrastruktur trafikk og ombygging av Stamneshallen. En konsekvens av vedtaket er at Ura og Sandnes skoler blir lagt ned på sikt. Når det skjer, er uklart og avhenger blant annet av når den nye 5-7-skolen blir ferdig).

Skolestrukturen på Tjøtta og Søvik opprettholdes.

3. Pågående prosjekt « fremtidens eldreomsorg» på Karlsenmarka videreføres. Administrasjonen pålegges snarest og i nært samarbeid med formannskap som styringsgruppe å redegjøre nærmere for kostnadene i framlegget, og vurdere om det er mulig å få ned de totale investeringer.

4. Kommunestyret ber om at de ovenstående punkter søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan for perioden 2018-2021.

5. Administrasjonen pålegges å komme med forslag på nedtrekk stillinger - omplassering i kommunen. Søkes fortrinnsvis løst ved førtidspensjonering og frivillig avgang. Omstillingsprosjektet revitaliseres og dras aktivt inn i budsjettprosessen.

6. Administrasjonen pålegges å vurdere aktiva i balansen for mulig salg. Dette for å redusere fremtidige låneopptak.

Forslaget fikk 16 mot 11 stemmer og ble vedtatt. Ap og SV stemte for sine egne forslag.

¤ Mer i fredagens utgave av Helgelands Blad.

Artikkeltags