Ville ikke vedta om skole, sykehjem og barnehager

Alstahaug har store utfordringer med høy lånegjeld og behov for nye investeringer i sykehjem, skoler og barnehager.

Alstahaug har store utfordringer med høy lånegjeld og behov for nye investeringer i sykehjem, skoler og barnehager. Foto:

Formannskapet i Alstahaug vegret seg for å vedta noe om sykehjem, skoler og barnehager, og sendte saken videre til kommunestyret uten innstilling.

DEL

På forslag fra ordfører Bård Anders Langø vedtok formannskapet å sende saken videre til kommunestyret uten noen innstilling.

Saken er flerdelt og omhandler både nytt sykehjem på Karlsenmarka, endringer i skolestrukturen og samling av de kommunale barnehagene i Sandnessjøen under ett tak. Bakgrunn for saken finner du her.

Langø begrunnet sitt forslag med at det er behov for mer tid til å ta en avgjørelse, og at partifellene og medlemmene også har behov for den samme informasjonen som ble lagt fram i formannskapsmøtet.

Formannskapet gikk enstemmig inn for forslaget, men Senterpartiet gjorde det likevel klart at forslaget slik det foreligger fra administrasjonen,  med dramatiske kutt i skoler og barnehage i distriktet ikke er aktuelt å gå inn på.

Artikkeltags