Imponerende arbeid for havn

Herøy-rådmann Roy Skogsholm (nummer tre fra venstre) har ledet arbeidet med å utrede samarbeidsprosjektet Helgeland Havn IKS. Her er han flankert av ordførerne i seks deltakerkommuner. Fra venstre: Arnt Frode Jensen, Herøy; Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna; Olav Terje Hoff, Rødøy; Magnar Johnsen, Leirfjord, Jann-Arne Løvdahl, Vefsn, og Bård Anders Langø, Alstahaug. Træna-ordfører Per Pedersen var ikke tilstede under presentasjonen i Sandnessjøen fredag.

Herøy-rådmann Roy Skogsholm (nummer tre fra venstre) har ledet arbeidet med å utrede samarbeidsprosjektet Helgeland Havn IKS. Her er han flankert av ordførerne i seks deltakerkommuner. Fra venstre: Arnt Frode Jensen, Herøy; Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna; Olav Terje Hoff, Rødøy; Magnar Johnsen, Leirfjord, Jann-Arne Løvdahl, Vefsn, og Bård Anders Langø, Alstahaug. Træna-ordfører Per Pedersen var ikke tilstede under presentasjonen i Sandnessjøen fredag. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vi er imponert over arbeidet som er lagt ned i etableringen av Helgeland Havn IKS i regi av Helgeland Regionråd.

DEL

Leder for prosjektstyret har vært Herøyrådmann Roy Skogsholm. Strategiplan for perioden 2013-2023, sammen med selskapsavtale for det nye selskapet, ble presentert i Sandnessjøen fredag. Hensikten med samarbeidet er å få til mer helhetlig planlegging og utvikling av infrastruktur i regionen, både for person- og godstransport. Havnetrafikken i regionen er i rivende utvikling, og koordinert utvikling kan skape store muligheter for alle deltakende kommuner.

Et sentralt mål med samarbeidet er å posisjonere Sandnessjøen som såkalt «stamnetthavn» på Helgeland. I historisk perspektiv er dette helt logisk. Sandnessjøen ble tuftet på at stedet ligger så strategisk til ved skipsleia og ved utløpet av fjordene.

Helgeland Havn IKS skal kjøres fram i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Gjennom felles strategier for havneutvikling i regionrådets kommuner tror vi havneselskapet vil bli et særdeles viktig redskap og samarbeidsforum der de fleste samferdselsspørsmål i regionen kan samordnes.

Toven-tunnelen vil skape en ny virkelighet for transportstrømmene på det sentrale Helgeland. Mulighetene som vil oppstå som følge av problemfri veiforbindelse mellom indre og ytre strøk må vi fortsatt prøve å forestille oss. I havneprosjektet legges til grunn at tog, fra stasjonen i Mosjøen, eller en framtidig godsterminal i Holandsvika, blir mer tilgjengelig for personer og frakt fra ytre strøk. Fraktselskapet Nor Lines har gitt et tydelig signal om hva de mener er en naturlig struktur gjennom å legge all godsdistribusjon fra båt til bil over kai i Sandnessjøen.

At Vefsn-ordføreren nå melder seg så tydelig på i arbeidet med å få opp en større og bedre flyplass på Stokka er helt logisk når man studerer dokumentene i havneprosjektet. Vefsn støtter samtidig aktivt at Sandnessjøen bør bli stamnetthavn.

Fra ytre strøk bør man gå aktivt inn for å videreutvikle jernbanetilbud, og terminalanlegg for omlasting av gods til bane i Vefsn. Mosjøen er det naturlige knutepunktet på indre strøk. Veiprosjekter, flyplass, havnesamarbeid, er spørsmål som hører hjemme i samtalene rundt styrebordet i det nye havneselskapet.

Vi antar at felles strategier kan utløse større statlige og fylkeskommunale bevilgninger til investeringer. Felles interesser skaper nytt trøkk i prosessene som nå kommer i store samferdselsspørsmål, flyplass ikke minst. Det er slik man skaper vekst og framgang som gavner alle.

Artikkeltags