Ta styringen i Helgeland Kraft

Illustrasjonsfoto: Helgeland Kraft

Illustrasjonsfoto: Helgeland Kraft

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kraftverket i Forslandsdalen, tidligere styreformann Magnar Johnsens baby, fortoner seg som en katastrofeinvestering for Helgeland Kraft, skriver Helgelands Blads redaktør i lederen.

DEL

Det stunder mot årsmøte (generalforsamling) i Helgeland Kraft. I årets eiermøte kommer viktige veivalg, som er utløst av krav fra staten om ny organisering av selskapet.

Kraftselskapene er pålagt å lage en såkalt konsernmodell, det vil si et morselskap (eies av kommunene), som igjen eier datterselskaper der de operative virksomhetene ligger. Ledelsen i Helgeland Kraft ville ha denne prosessen igjennom i fjor, men ble stanset av de største kommunene Rana, Alstahaug, Vefsn og Brønnøy.

Årsaken var at kommunene hadde fått laget en utredning med en rekke anbefalinger til forbedring av styringen av selskapet, før omdanning til konsernmodell. Et hovedpoeng i utredningen er at ved konsernmodell vil eierne få mindre innflytelse over hva som skjer i datterselskapene. Selskapets ledelse vil for eksempel kunne foreta kjøp/salg/fusjoner i datterselskapene uten at eierne av konsernet faktisk har begge hendene på rattet.

Anbefalingen i utredningen er derfor at eierne utarbeider en eierstrategi, som setter overordnede mål for virksomheten, deriblant avkastningskrav. Dagens regler om stemmerettsbegrensning for de største eierne foreslås fjernet. Stemmerettsbegrensninger er noe skikkelig tøys, som uansett bør fjernes. Hvis de minste eierne er bekymret for sin innflytelse, så må de kjøpe flere aksjer, ikke drive mindretallstyranni.

Helgeland Kraft går dessverre ikke spesielt godt for tida. Noe skyldes naturligvis lave strømpriser. Men langt verre er gjeldfinansierte investeringer i milliardklassen som har drevet opp gjeldsgraden dramatisk, samtidig som inntjeningen har falt. Det er en skummel utvikling. Kraftverket i Forslandsdalen, tidligere styreformann Magnar Johnsens baby, fortoner seg som en katastrofe-investering. Så langt har ikke selskapet villet fortelle hvor ulønnsomt dette prosjektet egentlig er.

Forslaget til eierstrategi innebærer blant annet valg av profesjonelle styremedlemmer, folk som faktisk kan noe om kraftbransjen. Men i øyeblikket ser det dårlig ut for at det faktisk blir påkrevde endringer. De minste kommunene gjør nå vedtak på bakgrunn av virkelighetsfjern tåketale om at de store kommunene vil selge selskapet. Faktum er at i øyeblikket er det faktisk mer lønnsomt å selge «arvesølvet» enn å eie det. Pengene ville gitt bedre avkastning i banken. Så dårlig går Helgeland Kraft.

Men saken nå handler ikke om salg. Det handler om å få selskapet på rett kjøl igjen. Det vil bli en krevende oppgave, som forutsetter kunnskap og innsikt over mange år. Denne kunnskapen og innsikten ser vi kun sporadiske spor av i diverse kommunestyresaler rundt omkring, dessverre.

Artikkeltags