Penger til flyplass når utredning er ferdig

Flyplass-prosjektet på Mo. Illustrasjon: polarsirkelen lufthavnutvikling

Flyplass-prosjektet på Mo. Illustrasjon: polarsirkelen lufthavnutvikling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsdepartementet understreker at delbevilg- ninger til store investeringer gis normalt først når prosjektene er ferdig utredet.

DEL

Informerte kilder har i det siste hevdet overfor Helgelands Blad at Høyre på Stortinget jobber med et opplegg der flyplassprosjektet på Hauan skal kunne startes for de kommunale pengene som er lagt på bordet. «Så kan staten komme med, etter hvert», som det sies.

Frp-leder mener at partifelle husker feil 

Omstridt praksis

Fly-kamp i Frp 

Rana kommune har bevilget 300 millioner til flyplass-prosjektet, penger som skal dekke tidligere kostnader knyttet til prosjektet, sammen med infrastruktur fram til det aktuelle området på Hauan.

Tåkeprat fra Erna 

Slik enkelte Høyre-folk betrakter saken, kan disse pengene benyttes som såkalt «oppstartbevilgning» for å komme i gang raskt.

Bruken av «oppstartbevilg- ninger» er omstridt i samferdselsforvaltningen, fordi relativt små pengesummer binder opp senere store bevilgninger over flere år, og dermed også binder opp prioriteringer til senere regjeringer. Hauan-prosjektet har så langt ikke vært gjennom den viktige økonomiske kontrollutredningen som kalles «KS2», noe departementet har sagt tydelig skal gjennomføres.

Korrupsjon? 

Helgelands Blad har derfor spurt Samferdselsdepartementet om hvordan «oppstartbevilgninger» hjemles i lover, regler eller sedvane. Svaret er tydelig på at bevilgninger til samferdselsprosjekter skjer først når prosjekter er ferdig utredet.

Røssvoll får konsesjon til 2036, betinget konsesjon til Hauan 

«Dette er spørsmål som i hovedsak blir behandlet i Nasjonal transportplan (NTP), og vi må derfor komme tilbake til dette. Eventuelle prosesser med lokale interesser må avvente NTP. Generelt sies det ikke ja til konkrete investeringer i prosjekter før de er ferdig utredet», det understrekes altså at investeringer vedtas først når prosjekter er «ferdig utredet», skriver seniorrådgiver Tor Midtbø i Samferdselsdepartementet til Helgelands Blad.

Kommer i NTP

Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nicolai Astrup, har de siste to døgnene ikke vært tilgjengelig for kommentar til saken.

– Vi har ikke planer om å legge ned flyplassen i Mosjøen. Når det gjeld bygginga av ny flyplass i Rana, kommer vi tilbake til dette i NTP, sa Nikolai Astrup, til NRK tidligere i uka.

Men avisa Helgelendingen sa Astrup:

– Det jeg kan si om denne saken er at vi har registrert at det over mange år har vært et sterkt ønske om en ny flyplass i Rana. Det er stor lokal utålmodighet. Utover det kan ikke jeg kommentere hva som står i Nasjonal transportplan, sa Astrup tidligere i uka.

– Det er Avinor som styrer flyplassporteføljen, men en eventuell bygging av ny flyplass i Rana krever tilskudd over statsbudsjettet og nedleggelse av flyplasser må godkjennes i Stortinget. Vi lytter selvsagt til fagetatene, men det hender at vi gjør andre vurderinger. Når det er sagt er det viktig å understreke at det ikke foreligger noen umiddelbare planer om å legge ned flyplasser, eller gjøre andre strukturelle endringer av det tilbudet som er i dag, sier leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, Nikolai Astrup.

Artikkeltags