Frp-leder mener at partifelle husker feil

Leder i Nordland Frp, Allan Ellingsen (Frp), slår fast at fylkespartiet kun har vedtatt støtte til Kjærstad, ikke til Hauan-prosjektet. Foto: Tove Kaspersen

Leder i Nordland Frp, Allan Ellingsen (Frp), slår fast at fylkespartiet kun har vedtatt støtte til Kjærstad, ikke til Hauan-prosjektet. Foto: Tove Kaspersen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesleder Allan Ellingsen mener partifelle Kenneth Svendsens framstilling av flyplass-saken må bygge på «en massiv erindringsforskyvning».

DEL

Spørsmålet om flyplass på Helgeland fører til høy temperatur i Nordland Frp.

Fly-kamp i Frp 

Fredag sa partiets stortingsrepresentant Kenneth Svendsen blant annet til Helgelands Blad:

«Jeg støtter meg til et soleklart årsmøtevedtak i Nordland Frp som ønsker en storflyplass på Helgeland».

På spørsmålet «Hvorfor engasjerer du deg i flyplass-saken, du som er på vei ut av politikken?» svarte Svendsen:

«Nordland Frp har vært klinkende klare i snart ti år. Jeg har fullmakt fra fylkesårsmøtet til å jobbe med saken».

En rekke partifeller i fylkeslaget reagerer svært sterkt på at stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på denne måten påberoper seg ryggdekning i fylkespartiet for å være pådriver for Hauan-prosjektet i forhold til regjeringen og Stortinget.

Flyplass-opprør i Frp på Helgeland 

To vedtak

Fylkesleder Allan Ellingsen er krystallklar:

– Vi har gått tilbake ti år i vedtatte resolusjoner på fylkesårsmøtet, og Nordland Frp har ikke gjort vedtak som støtter bygging av Hauan. Vi har derimot en krystallklar resolusjon om at Kjærstad skal bestå, sier Ellingsen til Helgelands Blad.

¤ På fylkesårsmøtet i 2010 vedtok Nordland Frp støtte til Helgeland Lufthavn, flyplassprosjektet i Drevjadalen, som senere ble skrinlagt av myndighetene på grunn av flyoperative forhold.

Vedtaket var en støtte til en merknad i Stortinget under behandlingen av Nasjonal Transportplan 2010-2019 forfattet av Frp, Høyre, og Kristelig folkeparti der det blant annet heter:

«Disse medlemmer viser til at en ny stamruteflyplass her (Drevjadalen), uten sanering av andre flyplasser, vil være lite fornuftig».

Kenneth Svendsen argumenterer nå for at Hauan bør bygges, og at Kjærstad likevel skal bestå – tross et klart vilkår fra Avinor om at Kjærstad må legges ned hvis Hauan bygges.

¤ I 2014 gjorde fylkespartiet nok et vedtak, denne gang om at «Mosjøen lufthavn skal bevares». Vedtaket peker på betydningen for helsetilbudet i Vefsn, sammen med ambulanseflyets betydning også for Grane og Hattfjelldal. Fylkesårsmøtet oppsummerer med at «flyplassen skal bestå, uavhengig av eventuelle endringer i lufthavnstrukturen på Helgeland»

Husker feil

Allan Ellingsen understreker at fylkespartiets standpunkt i løpende saker hele tiden blir kommunisert aktivt inn til partiledelsen og aktuelle stortingsrepresentanter.

– Mener du Kenneth Svendsen snakker mot bedre vitende i flyplass-saken?

– For ti år siden var Hauan-prosjektet ikke et alternativ. Nordland Frp var positiv til Drevja-alternativet, fordi det ville vært en gunstig lokasjon for hele Helgeland.

– Hvorfor tror du Kenneth Svendsen sier det han sier da?

– Det kan skyldes en massiv erindringsforskyvning, fordi vi har gjennomgått partiproto- kollene, sier fylkeslederen.

¤ Nasjonal Transportplan skal etter planen presenteres 7. april. Lekkasjene som så langt har kommet, blant annet om ny flyplass i Bodø, har bygget på enighet mellom regjeringspartiene Høyre/Frp, med støtte fra Venstre og Kristelig folkeparti.

Artikkeltags