Dropper nytt storfylke

Fylkesrådslederne Tomas Norvoll (Nordland) og Cecilie Myrseth (Troms).

Fylkesrådslederne Tomas Norvoll (Nordland) og Cecilie Myrseth (Troms). Foto:

Nordland og Troms skrinlegger sammenslåing.

DEL

Pressemelding fra Nordland fylkeskommune:

-Vi er nokså likt skrudd sammen, og produserer de samme tjenestene; utdanning, samferdsel og næringsutvikling blant annet. Vi samarbeider på mange områder i dag – men ser at vi kan bli enda bedre, forteller fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap).

Beholder grensene

Etter to møter med mange av fylkesrådene i de to fylkene til stede, er begge fylkesrådene enige om at Nord-Norge er best tjent med å beholde fylkesstrukturen som man har i dag.

-Troms og Nordland beholder grensene slik de er i dag. Men vi vil se på mulighetene for å formalisere et samarbeid rundt næringsutvikling i Ofoten-regionen. Både innen samferdsel, utdanning, kultur og næringsutvikling vil begge fylkene tjene på å jobbe enda tettere sammen, utdyper fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Sterke nok alene

Begge fylkesrådslederne er enige om at fylkene er sterke nok alene, også til å utøve store samfunnsoppgaver. Både Myrseth og Norvoll etterlyser oppgavene som burde ligget klar før man satte i gang en regionreform.

-Begge fylkene er sterke og solide på hver sin måte. Også hvis staten tilfører flere og større oppgaver til regionene. Skulle regionene på et senere tidspunkt få så store oppgaver at det vil være hensiktsmessig med én felles Hålogalandsregion, vil vi absolutt kunne ta opp samtalene igjen. Men i denne omgangen ser vi at regjeringens regionreform ser ut til å bli en total flopp over hele landet, understreker fylkesrådsleder Myrseth.

Nordnorsk råd

Når fylkesstrukturen blir stående som den er i dag, mener fylkesrådslederne at Nordnorsk råd vil bli et enda viktigere samarbeidsforum framover.

-Vi styrker nå dette samarbeidsforumet og vektlegge det enda mer. De samarbeidsformene som man er tjent med i Nord-Norge trenger et forum der vi kan løse oppgaver som vi har felles, argumenterer Norvoll.

-Det nordnorske samarbeidet kan absolutt bli enda bedre. Gjennom Nordnorsk råd vil kunne intensivere samarbeidet, der også Finnmark er en likeverdig part i samarbeidet i Nord-Norge, framhever Myrseth.

Nærhet til folk og tjenester

Skolestruktur og samferdselstjenester er blant de store tjenestene. Disse tjenestene skal videreutvikles med god forankring i de to respektive fylkene.

-Vi har to store fylker som er utfordrende geografisk. Tjenestene vi leverer må ha nærhet til folkene som bor i fylkene våre. Disse tjenestene skal være gode – og så skal vi se på strukturene i grenseområdet mellom Troms og Nordland, og gjøre disse enda bedre sammen, avslutter fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Artikkeltags