Full støtte til sjefen i Helgelandskraft

Hald-ordførerne støtter Helgelands-direktør Ove Brattbakks uttalelser om flyplass-struktur på Helgeland. Fra venstre Bård Anders Langø (Alstahaug), Arnt Frode Jensen (Herøy), Anne Sofie Mathisen (Dønna) og Magnar Johnsen (Leirfjord).

Hald-ordførerne støtter Helgelands-direktør Ove Brattbakks uttalelser om flyplass-struktur på Helgeland. Fra venstre Bård Anders Langø (Alstahaug), Arnt Frode Jensen (Herøy), Anne Sofie Mathisen (Dønna) og Magnar Johnsen (Leirfjord). Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

De fire ordførerne i Hald-kommunene går lørdag ut med en felles uttalelse til støtte for sjefen i Helgelandskraft, Ove Brattbakk. Bakgrunnen for uttalelsen er angrep fra Rana kommune mot Brattbakk for uttalelser i flyplass-saken.

DEL

"Som betydelig eier i Helgelandskraft har vi full forståelse for adm.dir i Helgelandskraft, Ove Brattbakk, sine synspunkter. At direktøren i Helgelandskraft har et godt og nyansert Helgelands-bilde oppfatter jeg som helt i tråd med det som i første rekke er Helgelandskraft sitt mandat, og det er å legge til rette for hele Helgeland.

Hans uttalelse om at Helgelandskraft AS er '...meget godt fornøyd med flyplasstrukturen som den er....' bygger på Helgelandskraft AS sine behov for god kommunikasjon på hele Helgeland. At Helgelandskraft har et synspunkt er i stor grad fornuftig, og bygger på gamle og stolte tradisjoner som andelslag for vår region.

Helgelandskraft er eid av kommunene på hele Helgeland, og vi er eiere i større eller mindre grad basert på våre respektive kommuners størrelse."

Uttalelsen er ført i pennen av ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug, med støtte fra Magnar Johnsen i Leirfjord, Arnt Frode Jensen i Herøy, og Anne Sofie Mathisen i Dønna.

Artikkeltags