Ap-forslag om Hauan blir nedstemt

Flyplass-anlegget på Hauan, slik Avinor skisserer det i konsesjonssøknaden til Luftfartstilsynet.

Flyplass-anlegget på Hauan, slik Avinor skisserer det i konsesjonssøknaden til Luftfartstilsynet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderpartiet foreslår å fullfinansiere flyplass på Hauan i Mo i Rana med en påplussing 600 millioner kroner. Forslaget vil bli nedstemt i Stortinget, bekrefter Høyre.

DEL

– Det er hyggelig at Arbeiderpartiet støtter regjeringen i å bygge en ny flyplass på Hauan, men løsningen deres er dårlig for alle deler av Helgeland, sier Nikolai Astrup, som er parlamentarisk nestleder i Høyre, og leder av Transportkomiteen.

Astrup gjør det klart at forslaget fra Ap ikke vil få støtte i Stortinget.

– Å flytte 600 millioner, som vi forutsatte skulle brukes før 2024, til etter 2024, vil gi en utsatt byggestart. Samtidig vil forslaget svekke Avinors økonomi, noe som øker presset på de øvrige distriktsflyplassene. I tillegg vil et økt statlig bidrag fortrenge andre viktige prosjekter i NTP. Vi kommer derfor ikke til å støtte forslaget, opplyser Astrup til Helgelands Blad.

Flertallet

Innstillingen fra Transportkomiteen om Nasjonal transportplan skal etter planen være klar innen mandag, noe av det siste Stortinget gjør før valgkampen starter for fullt.

I Stortinget ligger et flertallsforslag fra H, Frp, Krf, og V som åpner for statlig medfinansiering av flyplass på Hauan i perioden 2024-2029 med 1,47 milliarder kroner. Forslaget, som har flertall i Stortinget, forutsetter videre 600 millioner i lokal medfinansiering, fordelt med 300 millioner fra kommunen og resten fra bedrifter.

Hva flyplassen egentlig kommer til å koste er ikke klart, men Avinor mener det er 85 prosent sannsynlighet for at prisen blir 2,3 milliarder 2016-kroner, og 3 milliarder 2023.

Mindretall

Onsdag varslet Arbeiderpartiet at de vil erstatte de 600 millionene med lokal finansiering av flyplassen, med statlige penger. Partiet foreslår i sin mindretallsinnstilling å legge ytterligere 450 millioner statlige kroner på bordet, i tillegg til 150 millioner fra Avinor. Ap foreslår at pengene skal komme i perioden 2024-2029.

– Med dette opplegget ivaretar vi både det offentlige eierskapet til flyplassene og sikrer at staten betaler. Det er ikke kommunens oppgave å betale for statlige flyplasser, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen som er nestleder i Transportkomiteen på Stortinget.

Siden Ap er i mindretall, vil forslaget derfor trolig ikke få flertall når saken skal stemmes over i Stortinget senere i juni.

Offentlig ansvar

Sivertsen er åpen for å diskutere gjennomføringsmodeller som kan gi oppstart tidligere enn 2024, men dette må ikke medføre økte statlige kostander, ifølge pressemeldingen. Sivertsen legger ansvaret for dette på Avinor, som nå er i full gang med omfattende investeringer, deriblant ny flyplass i Bodø. Sivertsen legger også til grunn at en eventuell forskuttering av kostnadene må forhandles av regjeringen, og godkjennes av Stortinget. En eventuell ny flyplass på Hauan skal eies og drives av Avinor, fastslår Sivertsen.

I likhet med flertall i komiteen, legger Sivertsen til grunn at Hauan ikke skal føre til nedleggelse av de øvrige tre flyplassene på Helgeland.

Artikkeltags