Flyplass-opprør i Frp på Helgeland

Spørsmålet om ny flyplass på Helgeland kan bli avgjort i Stortinget før sommeren. Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Spørsmålet om ny flyplass på Helgeland kan bli avgjort i Stortinget før sommeren. Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Av

Ni lokallag av Frp på Helgeland har sendt brev til partileder Siv Jensen med krav om å bli hørt i flyplass-saken.

DEL

Foranledningen er fylkesårsmøtet i Nordland Frp, som ikke gjorde vedtak om et forslag til uttalelse om flyplass-strukturen på Helgeland. Forslaget ble bare sendt til partiets stortingsgruppe, uten såkalt realitetsbehandling i fylkeslaget.

Raser mot Svendsen

Dette har fått lokallagene i Vefsn, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna og Vega til å sende et brev, med omfattende dokumentasjon, direkte til partileder Siv Jensen. Lokallagene sender også brevet som en reaksjon mot det de mener er en kampanje for Hauan i regi av partifelle og avtroppende stortingsrepresentant, Kenneth Svendsen.

– Vi mener også at truslene om nedleggelser av lokallag og utmeldinger som fremkom i debatten på siste årsmøte i Nordland FrP, ikke følger de demokratiske spillelinjene som dette partiet er grunnlagt på. Vi er av en klar oppfatning at disse truslene var med på å påvirke årsmøtets vedtak om å oversende uttalelsen til stortingsgruppen uten å realitetsbehandle, heter det i brevet.

Oppløpssiden

Regjeringen legger i disse dager siste hånd på forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029. Dette er statens styringsverktøy for planlegging og prioritering av norsk samferdsel, og skal etter planen vedtas i Stortinget i løpet av våren.

Ifølge Bergens Tidende sitter Høyre og Frp sammen med KrF og Venstre for å bli enige om prioriteringene i forkant av at regjeringens forslag presenteres.

Så langt Helgelands Blad har kunnet bringe i erfaring, vil ny flyplass i Bodø være det prioriterte flyplass-prosjektet i Nordland, slik også Avinor har gått inn for i sitt forslag. Men ordvalg knyttet til eventuell ny flyplass på Helgeland er også imøtesett med spenning.

Så langt sies det på informert hold at Hauan-prosjektet vil bli omtalt i generelle vendinger, uprioritert, plassert ut mot slutten av planperioden, etter 2025.

– Flest velgere

Men Frp-lagene på Helgeland, som tilhører partiet med samferdselsministeren, er ikke beroliget.

– Vi føler at departementets egen uhildede rapport fra Urbanet tillegges for liten vekt i denne debatten, heter det i brevet til Siv Jensen, som for øvrig har gått i kopi til en lang rekke adressater sentralt i partiet, departementet, stortingsgruppen, og Nordland Frp.

– Disse ni lokallagene representerer et klart flertall av FrP-velgerne på Helgeland. Ved de to siste stortingsvalgene har kommunene sør for Korgfjellet hatt hhv. 17 og 18 prosent flere velgere, enn kommunene nord for Korgfjellet. For de to siste fylkestingsvalgene har tallene vært hhv. 41 og 21 prosent flere FrP-velgere for kommunene sør. Kommunene sør for Korgfjellet representerer også et flertall av befolkningen på Helgeland, heter det i brevet.

– Mest kontroversielt

– Bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, på bekostning av øvrige lufthavner på Helgeland, har vært over lang tid vært den mest kontroversielle politiske saken i regionen. Den har vært så kontroversiell at stortingsrepresentant Kenneth Svendsen, var enig i at vi måtte la denne saken ligge i valgkampen i 2013. Bare på den måten kunne Fremskrittspartiet drive valgkamp på Helgeland.

– Kenneth Svendsen skal ikke ut som 1. kandidat i valgkamp og kjempe for to-tre mandater fra Nordland, men for de som skal det er saken enda mer kontroversiell i 2017 enn i 2013! skriver Frp-lagene på Helgeland, som først og fremst vil ha opprusting av E6 gjennom søndre Nordland på plass som prioriterte bevilgninger til samferdsel i årene som kommer.

¤ Helgelands Blad oppnådde ikke kontakt med stortingsrepresentant Kenneth Svendsen og fylkesleder Allan Ellingsen før trykketid fredag formiddag.

Artikkeltags