Flere spørsmål om landingsforholdene

Hvor god regularitet vil det være på en flyplass på Hauan ved Mo i Rana? En rapport til Avinor fra Danmarks Meteorologiske Institutt bringer opplysninger som gir grunnlag for nye spørsmål.

Hvor god regularitet vil det være på en flyplass på Hauan ved Mo i Rana? En rapport til Avinor fra Danmarks Meteorologiske Institutt bringer opplysninger som gir grunnlag for nye spørsmål. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

En rapport fra Danmarks Meteorologiske Institutt åpner for nye spørsmål om hvor god regularitet en flyplass på Hauan vil få.

DEL

Rapporten er bestilt av Avinor, som en del av kvalitetssikringa av værundersøkelsene som tidligere har blitt gjennomført av norske met.no (Meteorologisk Institutt) og Storm Geo.

Uenige om minstetall

Et underliggende poeng som rapporten må leses mot, er hvilken minstehøyde for avbrutt landing – det som på fagspråket kalles minima – som skal legges til grunn for en flyplass på Hauan.

I et internt Avinor-notat fra 17. desember 2012 som ble kjent tidligere denne måneden, kom det fram uenighet mellom Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) på dette punktet:

* Avinors ekspertise har beregnet 830 fot ved innflygning fra sørvest, og 638 fot ved innflygning fra nordøst.

* PLUs daglige leder Henrik Johansen holder fast på 200 fot. – Vi oppfatter ikke at vi har presentert noe annet enn det som ekspertene mener er riktig, sa han til Helgelands Blad nylig.

Disse tallene har stor betydning for den værmessige tilgjengeligheten til flyplassen. Enkelt sagt gir lave tall bedre tilgjengelighet, og dermed færre kansellerte flygninger.

– 97-98 prosent

Avinor har bedt Danmarks Meteorologiske Institutt (DMI) om å vurdere hva en minstehøyde på 600 fot vil bety.

«Det (må) antas, at den værmessige tilgjengelighet for en minstehøyde på 600 ft er vesentlig lavere enn den tilsvarende for 200 ft», sier rapporten, som er datert 24. oktober 2012.

DMI går ut fra at 600 fot vil gi en værmessig tilgjengelighet på «antakelig 97-98 prosent».

Dette er under de 99 prosentene som PLU har opplyst om, blant annet i et møte med Avinor 11. desember. Det er også i underkant av den nedre grensa på 98 prosent som norske myndigheter lenge har operert med for nye flyplassprosjekter.

– Lavere enn grensa

1. november i fjor ble opplysningene fra DMI lagt fram i et møte i Avinors styringsgruppe for Nasjonal Transportplan.

«DMI konkluderer med at de gjennomførte værinnsamlinger er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag», står det i referatet fra møtet, som Helgelands Blad har fått tilgang til.

Og: «Etter all sannsynlighet er den værmessige tilgjengeligheten på Rana-lokaliteten lavere enn den nedre grensen (98 %)».

Forskjellige tall

I møtet 1. november var det spesialrådgiver Cees Bronger i Avinors flysikkerhetsdivisjon som informerte om værproblematikken på Hauan.

I et udatert Avinor-notat som Helgelands Blad har fått tilgang til blir den værmessige tilgjengeligheten ved innflygning fra sørvest anslått til 94-95 prosent. Anslaget på 94 prosent - som er hentet fra Storm Geos værrapport - har Bronger viderebrakt i det interne Avinor-notatet fra 17. desember.

– Ingen kommentar

Cees Bronger vil ikke kommentere noen forhold som gjelder flyplassprosjektet ved Mo i Rana, heller ikke hvordan man skal forstå de forskjellige tallene og flytekniske detaljene i disse rapportene og notatene.

– Vi har blitt enige om at alle kommentarer skal gis av distriktssjef Asbjørn Grebstad, sier han til Helgelands Blad.

Grebstad har tidligere sagt til Helgelands Blad at alle beregningene skal gjennomgås i et møte mellom Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling om ikke lenge.

Artikkeltags