Regler for refusjon ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis:

Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis vil Helgelands Blad godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at kunden snarest melder fra om uteblivelsen.