Kan jeg velge å få eAvisen dersom avisen min har uteblitt?

Nei. Dette er per dags dato ikke mulig.