Hvorfor er ikke betalingen gjennomført når jeg har penger på kontoen?

Det kommer an på hva beløpsgrensen er satt til.