Hvilke endringer kan jeg gjøre på kundeservicesiden Mitt Abonnement?

  • Endre fast leveringsadresse
  • Registrere midlertidig omadressering
  • Omadressere avisen til en du kjenner
  • Gi bort avisen til en institusjon/skole
  • Registrere midlertidig opphold i leveringen
  • Sjekke dagens levering
  • Si fra om uteblitt avis
  • Endre din kontaktinformasjon