Hva er beløpsgrense?

Banken kan ikke foreta trekk fra din konto utover det du har satt som trekkgrense.