Sterke advarsler mot utenforskap

Utenforskap ble et sentralt tema på Petter Dass-dagenes etiske seminar.