Fylket blar opp

Av

Fylkestinget fordeler 16 millioner kroner til kommunale næringsfond for 2012. Se hvor mye din kommune får.

Fylkesråd for næring Arve Knutsen (K.rF)

Fylkesråd for næring Arve Knutsen (K.rF) (Foto: )

DEL

Kommunale næringsfond er et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling, og Nordland fylkeskommune har nå tildelt kommunene til sammen 11.1 millioner kroner til slike fond.

- Næringsfondene bidrar utvilsomt både til å opprettholde, og å skape nye arbeidsplasser i distriktene. For kvinnesatsingen i kommunene er kommunale næringsfond, sammen med etablererstipendordningen, kanskje de viktigste virkemidlene, påpeker næringsråd Arve Knutsen (KrF).

Ungt entreprenørskap

I tillegg deler fylkeskommunen ut 4,9 millioner kroner til å videreføre entreprenørskapssatsingen i grunnskolen.

Alle kommunene i Nordland tildeles til denne ordningen.

Kriterier

Fordeling av ordinære kommunale næringsfond er foretatt etter kriterier vedtatt av fylkestinget. Fordelingen bygger på noen hovedprinsipper:

  • Kommuner med konsesjonsavgiftsinntekter over kr 500.000 - Ingen tildeling.
  • Kommuner med mer enn 20 000 innbyggere - Ingen tildeling.
  • Kommuner med en særlig negativ utvikling - Får tildeling etter høy sats.
  • Kommuner med mindre negativ/positiv utvikling - Får tildeling etter lav sats.

Så mye får kommunen epå ytre Helgeland:

Kommune

Ordinært næringsfond

Entreprenørskapssatsing

Herøy

500.000

40.380

Alstahaug

300.000

87.420

Leirfjord

300.000

44.040

Dønna

500.000

41.460

Lurøy

500.000

43.080

Træna

300.000

34.020

Nesna

300.000

45.420

Rødøy

500.000

44.160

Artikkeltags