Herøy-rådmann Roy Skogsholm (nummer tre fra venstre) har ledet arbeidet med å utrede samarbeidsprosjektet Helgeland Havn IKS. Her er han flankert av ordførerne i seks deltakerkommuner. Fra venstre: Arnt Frode Jensen, Herøy; Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna; Olav Terje Hoff, Rødøy; Magnar Johnsen, Leirfjord, Jann-Arne Løvdahl, Vefsn, og Bård Anders Langø, Alstahaug. Træna-ordfører Per Pedersen var ikke tilstede under presentasjonen i Sandnessjøen fredag. Foto: Leif Steinholt

Imponerende arbeid for havn

Vi er imponert over arbeidet som er lagt ned i etableringen av Helgeland Havn IKS i regi av Helgeland Regionråd.
Publisert 20.03.2012 kl 08:57 Oppdatert 20.03.2012 kl 08:59

Tips en venn på e-post:


Herøy-rådmann Roy Skogsholm (nummer tre fra venstre) har ledet arbeidet med å utrede samarbeidsprosjektet Helgeland Havn IKS. Her er han flankert av ordførerne i seks deltakerkommuner. Fra venstre: Arnt Frode Jensen, Herøy; Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna; Olav Terje Hoff, Rødøy; Magnar Johnsen, Leirfjord, Jann-Arne Løvdahl, Vefsn, og Bård Anders Langø, Alstahaug. Træna-ordfører Per Pedersen var ikke tilstede under presentasjonen i Sandnessjøen fredag. Foto: Leif Steinholt
Handlingsplanen for Helgeland Havn IKS har ambisjoner langt utover rein havnedrift. Foto: Leif Steinholt

Leder for prosjektstyret har vært Herøyrådmann Roy Skogsholm. Strategiplan for perioden 2013-2023, sammen med selskapsavtale for det nye selskapet, ble presentert i Sandnessjøen fredag. Hensikten med samarbeidet er å få til mer helhetlig planlegging og utvikling av infrastruktur i regionen, både for person- og godstransport. Havnetrafikken i regionen er i rivende utvikling, og koordinert utvikling kan skape store muligheter for alle deltakende kommuner.

Et sentralt mål med samarbeidet er å posisjonere Sandnessjøen som såkalt «stamnetthavn» på Helgeland. I historisk perspektiv er dette helt logisk. Sandnessjøen ble tuftet på at stedet ligger så strategisk til ved skipsleia og ved utløpet av fjordene.

Helgeland Havn IKS skal kjøres fram i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Gjennom felles strategier for havneutvikling i regionrådets kommuner tror vi havneselskapet vil bli et særdeles viktig redskap og samarbeidsforum der de fleste samferdselsspørsmål i regionen kan samordnes.

Toven-tunnelen vil skape en ny virkelighet for transportstrømmene på det sentrale Helgeland. Mulighetene som vil oppstå som følge av problemfri veiforbindelse mellom indre og ytre strøk må vi fortsatt prøve å forestille oss. I havneprosjektet legges til grunn at tog, fra stasjonen i Mosjøen, eller en framtidig godsterminal i Holandsvika, blir mer tilgjengelig for personer og frakt fra ytre strøk. Fraktselskapet Nor Lines har gitt et tydelig signal om hva de mener er en naturlig struktur gjennom å legge all godsdistribusjon fra båt til bil over kai i Sandnessjøen.

At Vefsn-ordføreren nå melder seg så tydelig på i arbeidet med å få opp en større og bedre flyplass på Stokka er helt logisk når man studerer dokumentene i havneprosjektet. Vefsn støtter samtidig aktivt at Sandnessjøen bør bli stamnetthavn.

Fra ytre strøk bør man gå aktivt inn for å videreutvikle jernbanetilbud, og terminalanlegg for omlasting av gods til bane i Vefsn. Mosjøen er det naturlige knutepunktet på indre strøk. Veiprosjekter, flyplass, havnesamarbeid, er spørsmål som hører hjemme i samtalene rundt styrebordet i det nye havneselskapet.

Vi antar at felles strategier kan utløse større statlige og fylkeskommunale bevilgninger til investeringer. Felles interesser skaper nytt trøkk i prosessene som nå kommer i store samferdselsspørsmål, flyplass ikke minst. Det er slik man skaper vekst og framgang som gavner alle.

På forsiden nå


Ny kjøkkensjef på nyhotellet

Håvard Bjørn er ny kjøkkensjef på Clarion Collection Hotell Kysten.

Ingen fly hele torsdag

... og Møysalen kansellerer sistefergen torsdag og førstefergen fredag.

Telenor utsetter rettearbeid

Strømbruddet i store deler av Nord-Norge gjør at Telenor utsetter feilretting i en flomskadet sentral i Mosjøen.

Får stipend for å turnere

Nora Konstanse Hansen er en av to som får 100.000 i stipend for å reise på turne i år.