Defensiv helseplan

De fem fylkeskommunene i helseregion øst får det glatte lag av staten for sitt arbeid med den regionale helseplanen.<br></br>
Publisert 03.10.2000 kl 13:00 Oppdatert 11.01.2003 kl 02:22

Tips en venn på e-post:I en høringsuttalelse fra Sosial- og helsedepartementet kritiseres planen for å være lite konkret. Videre savnes en vurdering av hvilke konsekvenser tiltakene vil få for økonomi og rekruttering av personale.

Godt mottatt
Fredag møttes topp-politikere fra Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark i Sarpsborg for å drøfte utkastet til regional helseplan.
- De fleste høringsuttalelsene er positive, men mange peker på at dokumentet er lite konkret. Mange savner også strategier for hvordan vi skal greie å knytte til oss nok helsepersonell, sier Tore Robertsen i sekretariatet til Sarpsborg Arbeiderblad.
Fylkesleder Karen Brasetvik i sykepleierforbundet er én av disse.
- Helseplanen er altfor defensiv i anslaget over behovet for nye sykepleiere og nytt helsepersonell, sier hun.

Ikke fornøyd
I departementets høringsuttalelse skriver avdelingsdirektør Gerd Vandeskog at følgende er «utilstrekkelig beskrevet» i den regionale helseplanen:

* Organisering av ambulansetjenesten for Østfold og Oppland.

* Fylkenes bruk av regionale sykehustjenester.

* Prinsipper for samarbeid med primærhelsetjenesten.

* Oversikt over tiltak og endringer som er vedtatt før den regionale planen.

* Ventelister innenfor fagområdene kirurgi, indremedisin, gynekologi og psykiatri.

* Kjøp av tjenester fra private tjenesteytere og offentlige tjenesteytere utenfor egen region.
I tillegg peker avdelingsdirektøren på at psykiatridelen av helseplanen er «generelt sett lite konkret». Departementet savner også en prioritering av de to store byggeprosjektene i helseregionen, Follo- og Østfoldsykehuset.

På forsiden nå


Får stipend for å turnere

Nora Konstanse Hansen er en av to som får 100.000 i stipend for å reise på turne i år.

STREIK MOT FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV

Mange markerte motstand

Tips oss: Telefon: 940 23 000 E-post: redaksjonen@hblad.no Send video
Både i Alstahaug og Herøy var det stor streikevilje mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Hovedsaker i avisen 28. - 29. januar

¤ «Samvirkelaget» i Sandnessjøen planlegges utbygd med 22 leiligheter, tre nye etasjer høyere enn dagens bygg.

Fant savnet mann

Søkte bredt i havnebassenget i Sandnessjøen.